Zuid-Amerika

  • Bolivia
  • Brazilië
  • Chili
  • Ecuador
  • Peru

Bolivia, hoofdstad La Paz, dertig keer zo groot als Nederland, zeven miljoen inwoners.
De sterk toenemende consumptie van cocaine in het Westen sinds 1970 heeft in combinatie met de dalende prijzen van landbouwprodukten tot gevolg gehad, dat steeds meer boeren coca gingen produceren. Meer dan de helft van de bevolking woont in grote steden. De Indiaanse meerderheid leeft samen met een kleine, maar machtige blanke minderheid en met mestiezen van gemengde afkomst. Van de meer dan dertig verschillende inheemse groepen zijn de Quechua’s, Aymara’s, Guarani’s en Uru-Chipaya’s de grootsten. Tot 1992 was Spaans de enige voertaal, daarna werden ook de dertien inheemse talen erkend als voertaal voor regionale overheden en in het onderwijs.

Brazilië, hoofdstad Brasilia, bijna 150 keer zo groot als Nederland, 150 miljoen inwoners.
In het Noordwesten strekt de Amazone zich uit, een dunbevolkt en moeilijk toegankelijk oerwoud- en berggebied. Het woud verdwijnt echter in snel tempo door mijnbouw, stuwdammen en pionierende boeren. De helft van de landbouwgrond is in handen van een aantal grootgrondbezitters, soms buitenlandse ondernemingen. Miljoenen boeren zijn landloos en werken als landarbeider op de grote bedrijven. De voornaamste exportprodukten zijn koffie, ijzererts, veevoer, schoeisel, soja en wapens. Driekwart van de Braziliaanse bevolking leeft inmiddels in de steden, waarvan een groot deel zich in de krottenwijken in leven probeert te houden met informele arbeid.

chili

Chili, hoofdstad Santiago de Chili, twintig keer zo groot als Nederland, dertien miljoen inwoners.
Chili vormt een 4300 kilometer lang lint tussen de Stille Oceaan en het Andesgebergte. Van de beroepsbevolking werkt meer dan de helft in de dienstensector, daarnaast zijn landbouw en industrie belangrijke werkgevers. Exportprodukten zijn onder meer koper, industriële producten, ertsen, fruit, groente en vis. De meerderheid van de bevolking woont in steden. Naast Indiaanse talen wordt er hoofdzakelijk Spaans gesproken.

Ecuador, hoofdstad Quito, acht keer groter dan Nederland, ruim veertien miljoen inwoners.
Grote delen van het Amazonewoud in Ecuador werden vernield door oliemaatschappijen. De export bestaat voornamelijk uit ruwe petroleum , schaal- en weekdieren, fruit en koffie. Naar schatting maken de mestiezen, mensen van gemengde Spaans-Indiaanse afkomst, meer dan 65% van de bevolking uit. Ruim de helft van de bevolking woont in stedelijk gebied. Ecuador is één van de landen van Zuid-Amerika met de meeste armoede.

Peru. De twee pijlers van de Peruaanse economie zijn visserij en mijnbouw. Exportproducten zijn onder andere erts, koper, olieproducten, veevoer en koffie. Buiten de statistieken om zorgt coca echter voor een kwart van de exportinkomsten. Een derde van de bevolking werkt in de landbouw, waar het merendeel van de producten voor eigen gebruik verbouwd wordt. De grote meerderheid van de bevolking van het land bestaat uit indianen en mestiezen. Ongeveer de helft van alle Peruanen leeft onder de armoedegrens.bestaat uit indianen en mestiezen. Ongeveer de helft van alle Peruanen leeft onder de armoedegrens.